🔥𝗠𝗶𝘅 𝗨𝘀 𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟬 – 𝗚𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗮𝘁 𝗗𝗮𝗡𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗶𝘁𝘆🔥
Ngày gặp gỡ các thí sinh của hành trình Mix Us Happy Vietnam diễn ra tại showroom Gia Nguyễn quá thành công luôn mọi người ạ🤗
𝐆𝐈𝐀 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 – 𝐀𝐔𝐃𝐈𝐎 𝐕𝐈𝐒𝐔𝐀𝐋 𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍
𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐃𝐉 𝐀̂𝐦 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐀́𝐧𝐡 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐌𝐚̀𝐧 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐋𝐞𝐝
Phân phối thương hiệu:
𝗣𝗜𝗢𝗡𝗘𝗘𝗥𝗗𝗝- 𝗡𝗘𝗫𝗢– 𝗔𝗨𝗗𝗜𝗢 𝗙𝗢𝗖𝗨𝗦
𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗥𝗢 𝗩𝗢𝗜𝗖𝗘– 𝟰 𝗔𝗖𝗢𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖- 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗡𝗜
𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡&𝗛𝗘𝗔𝗧𝗛–𝗦𝗘𝗡𝗡𝗛𝗘𝗜𝗦𝗘𝗥–𝗔𝗜𝗪𝗘𝗜𝗗𝗬
Di động:0983 444 445
Hotline: 0961 454 343
Địa chỉ: 265 Hàn Thuyên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng City

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0983444445Facebook MessengerZalo: 0983444445info@gianguyenavs.com